Algemeen
Als tandarts of mondhygiënist(e) kunt u uw patiënt doorsturen naar onze praktijk voor:

- parodontale problemen; uiteraard ook wanneer er al een voorbehandeling heeft plaatsgevonden;
- implantologie;
- een advies;
- OPG / RSP;

De behandelingen worden uitgevoerd in samenspraak, volgens uw verzoek.
Voor halfjaarlijkse controles en andere tandheelkundige behandelingen wordt de patiënt naar u terug verwezen.

Terugkoppeling
Na het eerste consult, en bij evaluaties wordt u schriftelijk gerapporteerd over de voortgang van de behandeling
van uw patiënt. Heeft u nog vragen, dan zijn wij gaarne tot een toelichting bereid.

Reacties gesloten