Verwijzen
U kunt uw patiënt verwijzen middels:
- verwijsformulier (print);
- digitaal verwijsformulier (online);
- uw eigen verwijsbrief, met daarin de patiëntgegevens, reden verwijzing / uw vraagstelling;

Verwijsbrief
U kunt de verwijsbrief digitaal, per post, per fax doen toekomen, of meegeven aan uw patiënt.
De patiënt kan zelf met ons contact opnemen om een afspraak te maken.
Indien u het noodzakelijk acht dat uw patiënt met spoed wordt gezien, dan stellen wij het op prijs,
als u zelf even contact met ons opneemt.

Download hier uw horizontale verwijzing.*

*het betreft een pdf bestand u dient Adobe Acrobat Reader 6.0 of hoger te gebruiken, heeft u geen Adobe Acrobat Reader download deze dan hier.

Reacties gesloten