Als tandarts of mondhygiënist kunt u uw patiënten doorsturen naar onze praktijk voor:
- parodontale problemen; uiteraard ook wanneer er al een voorbehandeling heeft Plaatsgevonden;
- implantologie;
- een advies;
- OPG / RSP;

De behandelingen worden uitgevoerd in samenspraak, volgens uw verzoek. Voor halfjaarlijkse controles en andere tandheelkundige
behandelingen wordt de patiënt naar u terug verwezen.

Terugkoppeling

Na het eerste consult en bij evaluatie wordt u schriftelijk gerapporteerd over de voortgang van de behandeling van uw patiënt.
Heeft u nog vragen dan zijn wij gaarne tot een toelichting bereid.

Reacties gesloten