Parodontologie

 

Wat is parodontitis?

Tandplaque kan een ontsteking van het tandvlees veroorzaken. Dit noemt men Gingivitis. Deze ontsteking kan zich uitbreiden naar het daaronder gelegen kaakbot. Wanneer dit gebeurd gaat het kaakbot rondom de tanden en kiezen verloren. Er kan zoveel kaakbotverdwijnen dat de tanden en kiezen los gaan staan en uiteindelijk kunnen uitvallen. Deze vorm van tandvleesontsteking noemt men parodontitis. Tijdige behandeling kan het verlies van tanden en kiezen voorkomen.

 

Gezond tandvlees

Gezond tandvlees heeft een roze kleur en ligt stevig om de tanden en kiezen. Het tandvlees bloedt niet bij het poetsen of bij eten.

 

Gingivitis

Ontstoken tandvlees kan rood, slap en gezwollen zijn. Vaak gaat het bloeden bij het poetsen of bij eten. Gingivitis wordt veroorzaakt door bacteriën. Deze bacteriën zitten in tandplaque. Tandplaque is een zacht, kleverig laagje op de tanden en kiezen. Het is wit/geel van kleur waardoor het soms moeilijk is te zien. Wanneer de tandplaque verkalkt spreekt men van tandsteen. Dit zit stevig vast aan tanden en kiezen.

 

Parodontitis

Wanneer de onsteking aan de tandvleesrand zich gaat uitbreiden richting het kaakbot kunnen tanden en kiezen los gaan staan. Er ontstaat ruimte tussen het tandvlees en de tanden en kiezen (pockets).

In deze pockets vormt zich weer tandplaque en zo gaat de ontsteking steeds verder de diepte in. De vezels gaan door de ontsteking kapot en het kaakbot wordt afgebroken. Ook in de pockets verkalkt de tandplaque gedeeltelijk tot tandsteen. Deze voortschrijdende ontsteking met afbraak van de vezels en het kaakbot noemt men parodontitis. De klachten bij parodontitis zijn vaak bloedend tandvlees, slechte adem, vieze smaak of teruggetrokken tandvlees. Slechts zelden geeft parodontitis pijnklachten waardoor het vaak lang onopgemerkt blijft.

 

Gevorderde parodontitis

Meestal pas in een gevorderd stadium van parodontitis ontstaan er klachten. Tanden en kiezen gaan los staan. Of het tandvlees gaat zich terugtrekken. Door het terugtrekken van het tandvlees komen de wortels gedeeltelijk bloot te liggen waardoor tanden en kiezen gevoelig kunnen worden bij het poetsen, bij het nuttigen van warme of koude dranken / gerechten, of bij zoet of zuur.

 

Door parodontitis kan er uiteindelijk zoveel kaakbot verloren gaan dat de tanden en kiezen hun houvast verliezen en uitvallen. Niet iedereen krijgt parodontitis, factoren die een rol kunnen spelen zijn:

 

  • verschillende soorten en aantallen bacteriën;
  • erfelijkheid;
  • systemische aandoeningen (b.v diabetes);
  • roken;
  • bepaalde medicatie;
  • stress;
  • zwangerschap;

 

Onderzoek en behandelplan

Na een eerste kennismaking is het vaak noodzakelijk de parodontale situatie in kaart te brengen middels parodontaal onderzoek, om zo tot een goed behandelpan te kunnen komen. Hierbij worden de diepte van de pocket gemeten, en er worden röntgenfoto’s gemaakt om te kunnen vaststellen of, en hoeveel kaakbot verloren is gegaan. Er wordt gekeken of er tanden en kiezen zijn welke losstaan, of het tandvlees is teruggetrokken en waar tandsteen en tandplaque op de tanden en kiezen zitten. Al deze gegevens worden vastgelegd in een zogenaamde parodontiumstatus. De parodontoloog bespreekt tenslotte met u het voorstel van de behandeling en de volgorde waarin dit zal worden uitgevoerd. In enkele gevallen wordt een bacteriologisch onderzoek uitgevoerd (middels wat tandplaque uit een aantal verdiepte pockets stelt het laboratorium vast welke soorten / aantallen bacteriën in de tandplaque voorkomen). Aan de hand van de uitslag van dit onderzoek kan worden beoordeeld of er eventueel antibiotica als ondersteuning van de behandeling noodzakelijk is.

 

Behandeling – Gebitsreiniging / mondhygiëne

Om parodontitis te genezen moet de oorzaak van de ontsteking, tandplaque en tandsteen in de verdiepte pockets worden verwijderd. U kunt dit niet zelf. Dit wordt gedaan door de mondhygiënist met speciale instrumenten. Door de combinatie van gebitsreiniging en een goede  mondhygiëne verdwijnt de onsteking meestal en hecht het gezonde tandvlees zich weer vast aan de tanden en kiezen. Met de pocketsonde worden dan ondiepe en niet bloedende pockets gemeten; de situatie is dan weer gezond. Het verloren kaakbot groeit helaas niet meer aan. Tijdens de genezing kan het tandvlees wat terugtrekken, waardoor er soms tijdelijk wat gevoeligheid van de tanden en kiezen kan ontstaan. Door iedere dag een goede mondhygiëne uit te voeren voorkomt u nieuwe ontstekingen, waardoor er geen kaakbot meer verloren zal gaan. De mondhygiënist zal u instructies geven omtrent het uitvoeren van de mondhygiëne en hulpmiddelen (b.v ragers, tandenstokers) welke voor u het meest geschikt zijn.

 

Herbeoordeling / Evaluatie

De combinatie van een goede mondhygiëne en gebitsreiniging kan parodontitis genezen. Enkele maanden na de instructies van de mondhygiënist en de gebitsreiniging onderzoekt de parodontoloog bij welke tanden en kiezen nog parodontitis aanwezig is. De situatie wordt wederom middels een parodontiumstatus in kaart gebracht. Als er nog parodontitis gevonden wordt komt dit omdat er nog plaque en of tandsteen aanwezig is. Tandplaque en tandsteen boven de tandvleesrand zijn het gevolg van onvoldoende mondhygiëne. De vervolgbehandeling richt zich dan voornamelijk op het verbeteren daarvan. Na enige tijd volgt dan opnieuw een herbeoordeling. Zit er nog tandplaque en tandsteen in de verdiepte pockets dan komt dit vaak doordat de mondhygiënist de diepe, of moeilijk bereikbare pocket niet volledig kan reinigen. In dit geval is het noodzakelijk dat de parodontoloog een opertaieve behandeling (flap-operatie) uitvoert.

 

Operatieve behandeling (flap-operatie)

Bij een flap-operatie maakt de parodontoloog, onder plaatselijke verdoving, het tandvlees los en schuift dit opzij. Omdat het kaakbot en de wortels van de tanden en kiezen dan goed zichtbaar en bereikbaar zijn, kan het ontstekingsweefsel, eventuele tandplaque en tandsteen worden verwijderd. Soms wordt ook de grillige rand van het aangetaste kaakbot bijgewerkt. Hierna wordt het tandbvlees weer rondom de tanden en kiezen vastgehecht. Na ca. Een week worden de hechtingen verwijderd. Indien er geen plaque en tandsteen meer op de tanden en kiezen aanwezig is hecht het gezonde tandvlees zich weer vast. Met de pocketsonde worden dan ondiepe en niet bloedende pockets gemeten. De situatie is dan weer gezond.

 

De nazorg

Het doel van de behandeling van parodontitis is om uw tanden en kiezen te behouden. Een absolute voorwaarde hiervoor is een goede mondhygiëne, want alleen zo voorkomt u dat er opnieuw een ontsteking ontstaat. Dit doet u zelf door iedere dag de tandplaque te verwijderen met de tandenborstel en andere hulpmiddelen. Maar ook de controle en begeleiding van de mondhygiënist is hierbij van belang. Gemiddeld eens per drie maanden bezoekt u de mondhygiënist waarbij plaque en tandsteen m.n op de plaatsen waar u zelf moeilijk bij kunt wordt verwijderd.

Contact

 


 

Fransebaan 604
5627 JM Eindhoven
Tel: 040-2230444
Email: info@paro-eindhoven.nl

Openingstijden

 


 
De Praktijk voor Parodontologie is op werkdagen bereikbaar van:
8.30 – 12.30 en van 13.30 – 17.00