Huisregels

 

Wij hebben enkele huisregels opgesteld. Wij gaan ervan uit dat u zich bij inschrijving in onze praktijk zich op de hoogte heeft gesteld van deze regels en u deze ook zult naleven.

 

 

Afspraken:

Wij werken uitsluitend op verwijzing van uw tandarts en/ of mondhygiënist(e).
Uitsluitend wanneer er sprake is van een second opinion is een verwijzing niet noodzakelijk.

U bent en blijft zelf verantwoordelijk voor het (tijdig) nakomen van uw afspraken.

Wanneer u een afspraak niet kunt nakomen, dient u dit uiterlijk 48 uur van tevoren te melden, zodat wij de gelegeheid hebben een andere patiënt te behandelen . Wanneer u de afspraak niet of niet tijdig afzegt, dan kan de voor u gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.

Bij het herhaaldelijk niet nakomen van afspraken zonder bericht, behouden wij ons het recht om u uit te schrijven als patiënt.

 

Gezondheidsvragenlijst:

Bij uw eerste bezoek vragen wij u een anamnese / gezondheidsvragenlijst in te vullen.
Het is belangrijk dat u deze volledig en naar waarheid invult om complicaties te voorkomen.
Geeft u wijzigingen in uw gezondheid en/of medicatie aan ons door s.v.p..

 

Persoonlijke gegevens:

Mochten uw persoonlijke gegvens veranderen, (b.v. adres, telefoonnummer, e-mailadres) en / of u bent veranderd van tandarts of zorgverzekeraar geef dit dan z.s.m aan ons door zodat wij uw gegevens kunnen aanpassen.

 

Uw eigendommen:

Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade, diefstal of verlies van eigendommen.
Wij adviseren u om uw eigendommen niet onbeheerd achter te laten en uw jassen, tassen en dergelijke mee te nemene naar de behandelkamer. Laat bij gebruik van de kapstok in de wachtkamer geen waardevollen spullen achter in uw jaszakken.

 

Mobiele telefoons:

Bellen in de wachtkamer wordt niet op prijs gesteld. Het kan andere patiënten en / of de baliemedewerker storen. Bellen in de behandelruimten is niet toegestaan. Gelieve het geluid van uw telefoon uit te zetten tijdens behandelingen.

 

Roken:

Het is verboden binnen of bij de ingang van de praktijk te roken. Sigarettenpeuken en kauwgom vinden wij liever niet bij de ingang van de praktijk.

 

Betalingen:

Onze facturatie wordt verzorgd door Infomedics. Deze zullen de nota altijd eerst indienen bij uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van uw verzekering en uw budget ontvangt u een eventuele (rest)nota.

U bent en blijft zelf verantwoordelijk voor het (tijdig) betalen van uw nota. Onbetaalde nota’s worden overgedragen aan het incassoburo en kunnen hoge kosten met zich meebrengen.

Bij het frequent te laat of niet betalen van uw nota’s behouden wij het recht  u uit te schrijven als patiënt.

 

Privacy en geheimhoudingsplicht:

Wij zijn gebonden aan beroepsgeheim of geheimhoudingsplicht.

Patiëntengegevens worden geregistreerd en bewaard conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Wij zijn niet verbonden aan het Landelijk Elektronisch patiëntendossier (EPD).

Voor inzage aan derden, maar ook wanneer u zelf gegevens wil opvragen is altijd uw schriftelijke toestemming nodig.

Contact

 


 

Fransebaan 604
5627 JM Eindhoven
Tel: 040-2230444
Email: info@paro-eindhoven.nl

Openingstijden

 


 
De Praktijk voor Parodontologie is op werkdagen bereikbaar van:
8.30 – 12.30 en van 13.30 – 17.00